Consiliere şcolară-prevenţie prin educaţie

 Mai bine prevenim decât să tratăm: consilierea şcolară poate fi privită cel mai bine ca o formă de prevenţie capabilă să încurajeze dezvoltarea copiilor sau adolescenţilor dumneavoastră, oferindu-le oportunitatea să depăşească anumite dificultăţi, probleme sau situaţii tensionate, prin conceperea şi implementarea unei strategii individuale de acţiune.

În cadrul şedinţelor de consiliere şcolară, elevul este sprijinit într-un proces de auto-cunoaştere reala şi autentica. Sub îndrumarea consilierul, stabileşte obiective, strategii realizabile pe termen mediu şi lung.

Consilierea şcolară dezbate teme precum: motivaţia scăzută, comunicarea defectuasă, absenteismul şcolar, comportamente dezadaptative, comportamente/ieşiri agresive, lipsa motivaţiei, timiditate, anxietate socială, teama de eşec, managmentul timpului, stiluri de învăţare, incapacitatea de a comunica eficient cu profesorii/parinţii, tracul la examene, tracul atunci cand este testat, greutăţi de concentrare, victimă/abuzator al colegilor, incapaciatea de a intocmi un plan/strategie educaţională în raport cu propiile aptitudini şi competenţe etc.

Consilierea şcolară are ca scop principal prevenţia apariţiei unor disfuncţii psiho-emoţionale, a unor comportamente dezadaptative sau agresive.

Accesând un astfel de program educaţional pentru copilul dumneavoastră, acesta dobândeşte noi perspective de înţelegere a propiei persoane, învăţând în acelaşi timp să îşi folosească în mod eficient abilităţile personale.

Consilierea şcolară încurajează independenţa, gândirea analitică şi gândirea critică. De aceea, acest tip de consiliere se adreseaza în mod exclusiv personelor sănătoase din punct de vedere psiho-emoţional, iar dacă pe parcursul şedintelor consilierul sesizează anumite semne ale unor patologii (depresie avansată, fobii, trauma, sindrom post-traumatic, disfuncţii alimentare-bulimie, anorexie, etc)  va direcţiona clientul catre un alt specialist (psiholog clinician, psihiatru)


Durata şedinţei: 45-60 minute, frecvenţa – 1 sedinţă/săptămână

Preţ sedinţă: 50 ron (numarul de sedinţe se stabileste în functie de necesităţile dumneavoastră)